Mediacje sądowe

Home / Mediacje sądowe

Jestem mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, Tarnowie, Tarnobrzegu oraz we Wrocławiu.

Specjalizuje się w mediacjach cywilnych (w tym rodzinnych) w mediacjach  z zakresu praw autorskich, praw pokrewnych oraz w mediacjach gospodarczych

Przebieg postępowania mediacyjnego:

– mediacja jest poufna

– warunkiem prowadzenia postępowania jest zgoda stron

– każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego

– mediacja może zakończyć się zawarciem ugody

– jeżeli mediacja nie zakończy się zawarciem ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.