Mediacje sądowe

Home / Mediacje sądowe

Mediator wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądach Okręgowych w Rzeszowie, Tarnowie, Tarnobrzegu oraz we Wrocławiu. Ukończone liczne szkolenia w zakresie mediacji w tym szkolenie zakończone walidacją.

Specjalizacja; mediacje cywilne (rodzinne), mediacje z zakresu praw autorskich, praw pokrewnych oraz w mediacje gospodarcze.

Przebieg postępowania mediacyjnego; mediacja jest poufna, warunkiem prowadzenia postępowania jest zgoda stron, każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego, mediacja może zakończyć się zawarciem ugody.