Mediacje sądowe

Home / Mediacje sądowe

Mediator działający na rynku od 2015 roku, wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądach Okręgowych w Rzeszowie, Tarnowie, Tarnobrzegu oraz we Wrocławiu. Ukończone liczne szkolenia w zakresie mediacji w tym szkolenie zakończone walidacją.

Specjalizacja; mediacje cywilne ( w tym rodzinne), mediacje z zakresu praw autorskich, praw pokrewnych, mediacje gospodarcze.

Przebieg postępowania mediacyjnegomediacja jest poufna, warunkiem prowadzenia postępowania jest zgoda stron, każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego, mediacja może zakończyć się zawarciem ugody.

Listy mediatorów stałych znajdują się na stronach internetowych Sądów Okręgowych. Strony mają prawo wyboru mediatora. 

Więcej informacji na temat mediacji znajduje się na stronie rządowej; https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mediacje