Mediacje sądowe

Home / Mediacje sądowe

Mediator działający na rynku od 2014 roku, wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądach Okręgowych w Rzeszowie, Tarnowie, Tarnobrzegu oraz we Wrocławiu. Ukończone liczne szkolenia w zakresie mediacji w tym szkolenie zakończone walidacją (Krajowy Rejestr Mediatorów).

Specjalizacja; mediacje cywilne (w tym mediacje rodzinne), mediacje z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych, mediacje gospodarcze.

Przebieg postępowania mediacyjnegomediacja jest poufna, warunkiem prowadzenia postępowania jest zgoda stron, każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego, mediacja może zakończyć się zawarciem ugody. Więcej informacji na temat mediacji znajduje się na stronie rządowej; https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mediacje. Listy mediatorów stałych znajdują się na stronach internetowych Sądów Okręgowych.