Doradztwo zawodowe

Home / Doradztwo zawodowe

Ukończone studia podyplomowe oraz liczne szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego. Doświadczenie w pracy doradczej zdobyte w ramach przeprowadzanych szkoleń, warsztatów, diagnoz indywidulanych (m.in. w projektach unijnych) oraz w związku z zatrudnieniem na stanowisku doradcy zawodowego (m.in. w Biurach Karier, szkołach).

Rodzaj oferowanych usług:

–  doradztwo zawodowe – usługi i czynności mające na celu pomoc w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz w zarządzaniu rozwojem zawodowym.

– diagnoza preferencji zawodowych – diagnoza posiadanych predyspozycji zawodowych (przeprowadzana na podstawie rozmowy oraz specjalistycznych testów: zainteresowania, umiejętności, cechy osobowości itd.),

– sporządzanie dokumentów aplikacyjnych – CV, List motywacyjny.