Doradztwo zawodowe

Home / Doradztwo zawodowe


Rodzaj oferowanych usług:

–  doradztwo zawodowe – usługi i czynności mające na celu pomoc w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz w zarządzaniu rozwojem zawodowym.

– diagnoza preferencji zawodowych – diagnoza posiadanych predyspozycji zawodowych (przeprowadzana na podstawie rozmowy oraz specjalistycznych testów: zainteresowania, umiejętności, cechy osobowości itd.),

– sporządzanie dokumentów aplikacyjnych – CV, List motywacyjny.


Ceny ustalane indywidualnie z każdym klientem