Mediacje pozasądowe

Home / Mediacje pozasądowe

Mediator wpisany na listy Sądów Okręgowych we Wrocławiu oraz w Rzeszowie, Tarnowie i Tarnobrzegu.

W mediacji sądowej jak i pozasądowej, ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. 

Przykładowy zakres spraw; spory o zapłatę, o odszkodowanie, naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich, dotyczące współwłasności i zachowku, alimentów, kontaktów z dzieckiem, podziału majątku wspólnego, roszczenia wynikające z zawartych umów, mediacje transgraniczne.

Mediator posiada Certyfikat walidacji w ramach kwalifikacji o nazwie: „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” – Krajowy Rejestr Mediatorów (przystąpienie do pierwszego egzaminu i szkolenia przeprowadzanego w  Polsce).