Mediacje pozasądowe

Home / Mediacje pozasądowe

Mediacja – to interwencja w spór lub negocjacje dokonywana przez akceptowalną, bezstronną, neutralną „trzecią stronę”, czyli mediatora.

Celem mediacji jest pomoc  stronom w dobrowolnym osiągnięciu porozumienia w kwestiach spornych. Do zalet mediacji należą m.in. bardzo niskie koszty, krótki czas trwania (kilka dni lub tygodni) oraz pełna poufność.

Zarówno w mediacji sądowej jak i pozasądowej ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. 

Przykładowy zakres spraw; spory o zapłatę, o odszkodowanie, naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich, dotyczące współwłasności i zachowku, alimentów, kontaktów z dzieckiem, podziału majątku wspólnego, roszczenia wynikające z zawartych umów.

Zgodnie z przepisami istnieje możliwość prowadzenia mediacji on-line jako tzw. e-mediacje.