Mediacje pozasądowe

Home / Mediacje pozasądowe

Mediator wpisany na listy Sądów Okręgowych w Rzeszowie, Tarnowie, Tarnobrzegu i Wrocławiu

Mediacje są interwencją w spór lub negocjacje dokonywane przez akceptowalną, bezstronną, neutralną „trzecią stronę”, czyli mediatora. Zarówno w mediacji sądowej jak i pozasądowej ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. 

Przykładowy zakres spraw; spory o zapłatę, o odszkodowanie, naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich, dotyczące współwłasności i zachowku, alimentów, kontaktów z dzieckiem, podziału majątku wspólnego, roszczenia wynikające z zawartych umów.

Zgodnie z przepisami istnieje możliwość prowadzenia mediacji on-line jako tzw. e-mediacje.

Mediator posiada Certyfikat walidacji w ramach kwalifikacji o nazwie: „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” – KUL (przystąpienie do pierwszego egzaminu i szkolenia przeprowadzanego w Polsce).