Doradztwo prawne

Home / Doradztwo prawne

Zakres świadczonych usług:

– porada prawna – udzielana jest klientom podczas spotkań w siedzibie biura, w siedzibie klienta lub drogą elektroniczną – on-line,

– pismo procesowe – sporządzane w oparciu o informacje i dokumenty dostarczone przez klienta,

– sporządzenie umowy, regulaminu lub aktu prawnego – przygotowanie projektu umowy lub regulaminu, aktu prawnego na podstawie konkretnej sprawy zleconej przez klienta,

reprezentacja przed sądem, urzędem, innym podmiotem – reprezentacja przy załatwianiu sprawy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.


Ceny ustalane indywidualnie z każdym klientem