Doradztwo prawne

Home / Doradztwo prawne

Prawnik, doradca biznesowy. Prowadzenie działalności w zakresie obsługi prawnej od 2014 r. (m.in. obsługa punktów NPP). Do 2022 r. świadczenie doradztwa w zakresie utrzymania i rozwoju przedsiębiorstwa (fundusze europejskie).

Podstawowy zakres świadczonych usług:

– porada prawna/doradztwo/doradztwo biznesowe – udzielane jest klientom podczas spotkań w siedzibie biura, u klienta lub online,

– pismo procesowe/pismo w innej sprawie/sporzadzenie wniosku – w oparciu o informacje i dokumenty dostarczone przez klienta,

– sporządzenie umowy, regulaminu, aktu prawnego – przygotowanie projektu umowy lub regulaminu, aktu prawnego na podstawie konkretnej sprawy zleconej przez klienta,

reprezentacja przed sądem, urzędem lub innym podmiotem (np. organem, przedsiębiorstwem) na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.