Kontakt

Home / Kontakt

W celu umówienia spotkania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub poprzez aplikacje; WhatsApp, Signal, Telegram, Skype.

ul. Rzeszowska 77/2, 39-200 Dębica

Dodatkowe miejsce prowadzenia działalności: Wrocław 

tel: 48 663 164 168, 48 785 084 974

e-mail: biuro@mediacje-i-doradztwo.com

Usługi świadczone; online, w siedzibie, u klienta lub w innym uzgodnionym ze stronami miejscu (m. Wrocław, Dębica, Rzeszów, Tarnów, Mielec). Usługi obejmują również mediacje transgraniczne. Mediacja w sprawach transgranicznych, to mediacja, w której co najmniej jedna ze stron sporu lub konfliktu mieszka lub ma siedzibę w innym państwie niż państwo zamieszkania/siedziby którejkolwiek z pozostałych stron albo gdy strony mają różne obywatelstwo.