Mediacje i doradztwoZapraszam do zapoznania się z ofertą usług mediacyjnych i doradczych.

Szkolenia z prawa cywilnego, administracyjnego i z prawa pracy, a także szkolenia z doradztwa zawodowego - oferta dla wszystkich zainteresowanych

Mediacje sądowe oraz poza postępowaniem sądowym. Rozwiązywanie sporów. Bardzo niskie koszty i krótki czas trwania, pełna poufność

Porady prawne, pisma procesowe, sporządzanie umów, regulaminów, aktów prawnych, a także reprezentowanie klienta przed sądem, urzędem lub innym podmiotem

Diagnoza preferencji zawodowych, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), pomoc w podejmowaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych.