Kurs – Szkoła Mediacji

Ukończenie kursu przygotowującego do pełnienia roli mediatora sądowego. Kurs został opracowany zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

 

 

Udział w konferencji – Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie

Konferencja odbyła się 02.03.2016 r. w Rzeszowie.  Podczas konferencji została przedstawiona specyfika mediacji oraz praktyczne sposoby zastosowania mediacji w różnych rodzajach sporów. Konferencja była jednym z modułów realizacji kampanii „Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie”. Więcej informacji na temat mediacji znajduje się na stronie internetowej mediacja.gov.pl.

Przeprowadzenie warsztatów na temat zagrożeń i pułapek życia młodzieńczego

Warsztaty w gimnazjum w Iwierzycach zostały przeprowadzone na zlecenie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w ramach realizacji projektu Ministerstwa Sprawiedliwości „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”. Projekt ten ma na celu poszerzenie świadomości prawnej obywateli, w tym przede wszystkim młodzieży. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na tej stronie http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-5/.

Spotkania z młodzieżą na temat mediacji

Podczas spotkań młodzież szkół ponadgimnazjalnych, została zapoznana z polubownym sposobem rozwiązywania sporu jakim jest mediacja. Spotkania odbyły się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy oraz Zespole Szkół nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy.

Tydzień Mediacji (12-17 października)

Zapraszam na bezpłatne porady mediacyjne, prowadzone w ramach obchodów rozpoczynającego się Tygodnia Mediacji oraz Dnia Mediacji. Dyżury odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka w Dębicy, przy ul. Sienkiewicza 1 w pok. nr 17, w dniach 14-15 października 2015 r., w godzinach od 10-14.

Szkolenie

Udział w dwudniowym szkoleniu w ramach projektu „Droga do sukcesu – narzędzia diagnozujące kompetencje zawodowe osób dorosłych”, które odbyło się 29-30 czerwca 2015 r., w Hotelu Korona w Rzeszowie.

Szkolenie swoją tematyką m.in. obejmowało charakterystykę osób dorosłych kształcących się lub zamierzających podjąć kształcenie oraz budowę i zastosowanie nowoczesnego narzędzia do diagnozowania kompetencji zawodowych.

Udział w seminarium

Seminarium na temat: Formy i instrumenty wsparcia profesjonalnej działalności doradcy zawodowego w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, zorganizował Instytut Socjologii PWSW w Przemyślu oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery. Spotkanie odbyło się 17 grudnia 2014 r. w Hotelu Grein w Rzeszowie. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu doradców zawodowych z Podkarpacia.