Kurs – Szkoła Mediacji

Home / Kurs – Szkoła Mediacji

Ukończenie kursu przygotowującego do pełnienia roli mediatora sądowego. Kurs został opracowany zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.