Szkolenie

Udział w dwudniowym szkoleniu w ramach projektu „Droga do sukcesu – narzędzia diagnozujące kompetencje zawodowe osób dorosłych”, które odbyło się 29-30 czerwca 2015 r., w Hotelu Korona w Rzeszowie.

Szkolenie swoją tematyką m.in. obejmowało charakterystykę osób dorosłych kształcących się lub zamierzających podjąć kształcenie oraz budowę i zastosowanie nowoczesnego narzędzia do diagnozowania kompetencji zawodowych.