Udział w seminarium

Home / Udział w seminarium

Seminarium na temat: Formy i instrumenty wsparcia profesjonalnej działalności doradcy zawodowego w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, zorganizował Instytut Socjologii PWSW w Przemyślu oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery. Spotkanie odbyło się 17 grudnia 2014 r. w Hotelu Grein w Rzeszowie. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu doradców zawodowych z Podkarpacia.