Mediacje sądowe

Home / Mediacje sądowe

Mediator sądowy (stały).  Listy mediatorów sądowych (stałych) są prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych.

 

Przebieg postępowania mediacyjnego:

– mediacja jest poufna,

– warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron,

– każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego,

– mediacja może zakończyć się zawarciem ugody, w przypadku braku ugody strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

 

Koszty postępowania mediacyjnego określają odpowiednie przepisy.

 

Więcej informacji na temat mediacji, można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.mediacja.gov.pl/