Mediacje pozasądowe

Home / Mediacje pozasądowe

 

Mediacja – to interwencja – w spór lub negocjacje – dokonywana przez akceptowalną, bezstronną, neutralną „trzecią stronę”, czyli mediatora. Celem mediacji jest pomoc  stronom w dobrowolnym osiągnięciu porozumienia w kwestiach spornych.

 

Zalety mediacji (w porównaniu do postępowania przed sądem państwowym lub sądem prywatnym (arbitrażem)

– bardzo niskie koszty,

– bardzo krótki czas trwania (kilka dni lub tygodni),

– pełna poufność,

– intensywna komunikacja stron.

 

Rodzaj oferowanych usług:

– mediacja pozasądowa in. umowna (sesja wstępna) – przygotowanie mediacji, odebranie zgody na mediację, wstępna diagnoza sporu, omówienie strategii mediacji.

– mediacja pozasądowa in. umowna (sesja wspólna, indywidualna) – wypracowanie wspólnego rozwiązania, spisanie porozumienia (ugody), zamknięcie sesji mediacyjnej

 

Ceny ustalane indywidualnie z każdym klientem