Doradztwo zawodowe

Home / Doradztwo zawodowe

Rodzaj oferowanych usług:

–  doradztwo zawodowe (sesja doradcza) (60 min) – usługi i czynności mające na celu pomoc w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz w zarządzaniu rozwojem zawodowym.

– diagnoza preferencji zawodowych – diagnoza posiadanych predyspozycji zawodowych (przeprowadzana na podstawie rozmowy oraz specjalistycznych testów): zainteresowania, umiejętności, cechy osobowości itd.,

– sporządzanie dokumentów aplikacyjnych – CV, List motywacyjny.

 

Ceny ustalane indywidualnie z każdym klientem